Menu
Your Cart

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

wersja obowiązująca od dnia 01.05.2023 r. 

 

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI? 

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. 

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. 

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. 

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut. 

 

Kto jest administratorem strony internetowej www/sklepmultimedia.pl? 

Administratorem strony internetowej jest Tomasz Bondar, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COPY SERVICE Tomasz Bondar, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Piskorzewie 17a, 62-800 Kalisz, NIP 6181334712, REGON 251460520, (czyli: my). 

DANE OSOBOWE 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Bondar, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COPY SERVICE Tomasz Bondar, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Piskorzewie 17a, 62-800 Kalisz, NIP 6181334712, REGON 251460520, telefon: +48 (62)5010102, e-mail: sklep@sklepmultimedia.pl 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: 

 • poczty elektronicznej: dane@sklepmultimedia.pl, 

 • poczty tradycyjnej: ul. Piskorzewie 17a, 62-800 Kalisz, 

 • telefonu: +48 (62)5010102. 

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ? 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy? 

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne. 

 
 
 
 
 
 

Cel 

 
 
 
 

Dane osobowe 

 
 
 
 

Podstawa prawna przetwarzania 

 
 
 
 

Czas przechowywania danych 

 
 
 
 

zawarcie i wykonanie umowy 

 
 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej, inne, Nazwa firmy, organizacji. W przypadku zakupów przez podmioty edukacyjne (szkoły) w zamówieniu musi być informacja: Nabywca i odbiorca. imię i nazwisko osoby kontaktowej 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną 

 
 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy 

 
 
 
 

założenie i prowadzenie konta 

 
 

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej, inne, Nazwa firmy imię i nazwisko osoby kontaktowej 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną 

 
 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy 

 
 
 
 

dodawanie opinii 

 
 

nick, adres e-mail 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji 

 
 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

newsletter 

 
 

adres email, imię, nazwisko, inne, nazwa firmy/ organizacji 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych 

 
 

do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
 
 

formularzzapytaj o produkt 

 
 

Imię, adres e-mail 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej 

 
 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

formularz kontaktowy 

 
 

imię, nazwisko, nick, adres e-mail, telefon, firma 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej 

 
 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

program lojalnościowy 

 
 

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych 

 
 

lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
 
 

analiza ruchu na stronie sklepu internetowego 

 
 

imię, adres IP, dane przeglądarki 

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu 

 
 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing 

 
 

imię, adres IP, dane przeglądarki 

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu 

 
 

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

 
 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej 

 
 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

 
 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy 

 
 
 
 

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 

 
 

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej 

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 

 
 

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych 

Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta). 

Odbiorcy danych osobowych 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań. 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej? 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Na podstawie RODO masz prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 • żądania przenoszenia danych osobowych. 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądaniaudzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do: 

 • dostępu do danych osobowych, 

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@sklepmultimedia.pl. 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 

Jeżeli Twoje dane osobowe nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@sklepmultimedia.pl. 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO) 

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; 

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; 

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:dane@sklepmultimedia.pl. 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; 

 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; 

 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. 

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@sklepmultimedia.pl. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: 

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią; 

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@sklepmultimedia.pl. 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. 

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. 

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@sklepmultimedia.pl. 

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dane@sklepmultimedia.pl. 

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi "Newsletter" możesz z niego zrezygnować tutaj [link do strony unsuscribe]. 

Skarga do organu nadzorczego 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj. 

Pliki „cookies” 

Informacje ogólne 

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. 

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

Bezpieczeństwo 

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

Rodzaje plików Cookies 

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies: 

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

 

Cele 

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach: 

 • konfiguracji Sklepu Internetowego; 

 • zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów ochroną kupującego przez Trusted Shops, którego administratorem jest Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/ 

 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. 

 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm. 

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. 

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/. 

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie).
W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.
Szczegółowe informacje nt. cookies na tej stronie można przeczytać tutaj: Polityka Prywatności